. test
Mechanik-monter maszyn
i urządzeń
Quiz nr 4: Suwak

M/723310/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem mechanika-montera

maszyn i urządzeń. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowania budownictwem i konstruowaniem.

Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas

obsługuje się różne maszyny i narzędzia. Postaraj się znaleźć

taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom

 zainteresowań związanych z zawodem mechanika-montera

maszyn i urządzeń. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowania budownictwem i konstruowaniem.

Niezbędne są również zainteresowania techniczne,

gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie

zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem mechanika-montera
maszyn i urządzeń. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania
budownictwem i konstruowaniem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


 Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien mechanik-monter

maszyn i urządzeń. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowania budownictwem i konstruowaniem.

Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas

obsługuje się różne maszyny i narzędzia. Uzyskany wynik

może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód

w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!