. test
Rybak śródlądowy (622201)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/622201/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się akwarystyką.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię w wolnym czasie pływać.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas z dala od domu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę pracować nad czymś w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą odpowiedzialną i godną zaufania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, jeśli musiałbym pracować
w systemie zmianowym w nocy i w weekendy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z rybactwem
i rybołówstwem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z rybactwem i rybołówstwem.
Nie widzę przeszkód, jeśli musiałbym pracować w systemie zmianowym w nocy i w weekendy.
Jestem osobą odpowiedzialną i godną zaufania.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
Nie nudzę się, gdy muszę pracować nad czymś w zespole.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu.
Mogę pracować przez dłuższy czas z dala od domu.
Lubię w wolnym czasie pływać.
Interesuję się akwarystyką.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi