. test
Technik realizacji dźwięku (352120)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
S/352120/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik realizacji dźwięku 
jest odpowiedzialny za obsługę 
techniczną mikrofonów i innych 
urządzeń odsłuchowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Absolwent kierunku technik realizacji 
dźwięku po zdaniu matury może kontynuować 
naukę na studiach wyższych w zakresie 
reżyserii dźwięku czy na studiach filmowych. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W kształceniu technika realizacji 
dźwięku wymagana jest podbudowa 
szkoły muzycznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik realizacji dźwięku 
nie musi sporządzać dokumentacji 
dotyczącej zrealizowanych projektów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W tym zawodzie wykorzystuje się 
wiedzę z zakresu technik montażu 
nagrań dźwiękowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca technika realizacji dźwięku
wykonywana jest głównie
w pozycji siedzącej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik realizacji dźwięku jest odpowiedzialny 
za obsługę techniczną mikrofonów i innych 
urządzeń odsłuchowych.
2. Absolwent kierunku technik realizacji dźwięku 
po zdaniu matury może kontynuować naukę 
na studiach wyższych w zakresie reżyserii dźwięku 
czy na studiach filmowych.
3. W kształceniu technika realizacji dźwięku wymagana
 jest podbudowa szkoły muzycznej.
4. Technik realizacji dźwięku nie musi sporządzać dokumentacji dotyczącej zrealizowanych projektów.
5. W tym zawodzie wykorzystuje się wiedzę z zakresu technik montażu nagrań dźwiękowych.
6. Praca technika realizacji dźwięku wykonywana 
jest głównie w pozycji siedzącej. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ