. test
Z/325102/Q/SK/1
Higienistka stomatologiczna (325102)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery        
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Higienistka stomatologiczna
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
5 ETAP
 Szkoła policealna:
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 2 lata,kwalifikacja Z.14