. test
Technik teleinformatyk (351103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/351103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy technika
teleinformatyka:
Quiz nr 5
KOMPUTER
ŁĄCZE
INTERNETOWE
EKSYKATOR
KLAWIATURA
PRZEBOJOWOŚĆ
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
ZARADNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód
technik teleinformatyk:
ROBIENIE KOPII
ZAPASOWYCH
DANYCH
BUDOWANIE SIECI
ROZLEGŁYCH
LOKALIZOWANIE
USTEREK
I USUWANIE ICH
MONTAŻ LINII
WYSOKIEGO
NAPIĘCIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż zadanie,
które nie należy do głównych
obowiązków zawodowych
technika teleinformatyka:
PRACA
NA ZEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ
PRACA
WYKONYWANA
W POZYCJI STOJĄCEJ
PRACA
SIEDZĄCA
PRACA
FIZYCZNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż dominujący
rodzaj pracy technika
teleinformatyka:
PSYCHOLOGIA
ZARZĄDZANIE
BUDOWNICTWO
INFORMATYKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
który będzie miał znaczący
wpływ na pracę technika
teleinformatyka:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi