. test
Technik ogrodnik (314205)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314205/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Z zawodu wykluczają alergie, 
reumatyzm, a także choroby skóry.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Aby zdobyć zawód technik ogrodnik 
trzeba zdać egzamin kwalifikacyjny 
w zakresie kwalifikacji R.5 i R.18.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik ogrodnik swoją pracę 
wykonuje w zmiennych, czasem trudnych
 warunkach atmosferycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawodu technika ogrodnika 
nie można zdobyć na Kwalifikacyjnym 
Kursie Zawodowym. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik ogrodnik zajmuje się 
uprawą roślin, które można uprawiać 
w ogrodzie: warzywami, roślinami 
ozdobnymi i jadalnymi.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Ważne w pracy technika ogrodnika 
są umiejętności organizacyjne.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Z zawodu wykluczają alergie, reumatyzm, 
a także choroby skóry. 
2. Aby zdobyć zawód technik ogrodnik trzeba 
zdać egzamin kwalifikacyjny w zakresie 
kwalifikacji R.5 i R.18.           
3. Technik ogrodnik swoją pracę wykonuje w zmiennych, czasem trudnych, warunkach atmosferycznych.
4. Zawodu technika ogrodnika nie można zdobyć 
na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.  
5. Technik ogrodnik zajmuje się uprawą roślin, 
które można uprawiać w ogrodzie: warzywami, 
roślinami ozdobnymi i jadalnymi.
6. Ważne w pracy technika ogrodnika 
są umiejętności organizacyjne.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik