. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik informatyk (351203)
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/351203/Q/PL/7
Quiz nr: 6
DRUKARKA
LUTOWNICA
DYSK
PRZENOŚNY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
TESTER
DIAGNOSTYCZNY
KOMPUTER
LAPTOP
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!