. test
Optyk-mechanik (731104)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/731104/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania są związane z optyką.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas wspólnie z innymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym/chciałabym wykonywać swoją pracę
w pomieszczeniach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeszkadza mi noszenie stroju roboczego w pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chętnie wykonuję zadania wymagające dużej precyzji
i zdolności manualnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem spostrzegawczy/a i dokładny/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesują mnie nowoczesne technologie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jedną z cech mojego charakteru jest skrupulatność.
Zobacz swoje odpowiedzi
Jedną z cech mojego charakteru jest skrupulatność.
Mam dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.
Interesują mnie nowoczesne technologie.
Jestem spostrzegawczy/a i dokładny/a.
Chętnie wykonuję zadania wymagające dużej precyzji i zdolności manualnych.
Nie przeszkadza mi noszenie stroju roboczego w pracy. 
Chciałbym/chciałabym wykonywać swoją pracę w pomieszczeniach.
Lubię spędzać czas wspólnie z innymi ludźmi.
Moje zainteresowania są związane z optyką.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi