. test
Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego (311302)     Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311302/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika elektroenergetyka
 transportu szynowego niezbędna 
jest wiedza z zakresu elektryki i energetyki.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego jest odpowiedzialny 
za serwis sieci trakcyjnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego nie posługuje się w pracy 
specjalistycznym sprzętem.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego, zajmuje się serwisowaniem 
środków transportu szynowego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika elektroenergetyka 
transportu szynowego jest długotrwała
praca siedząca.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego może pracować w Polskich 
Kolejach Państwowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego niezbędna jest wiedza z zakresu 
elektryki i energetyki.
2. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
jest odpowiedzialny za serwis sieci trakcyjnych.
3. Technik elektroenergetyk transportu szynowego 
nie posługuje się w pracy specjalistycznym sprzętem.
4. Technik elektroenergetyk transportu szynowego, zajmuje się serwisowaniem środków 
transportu szynowego.
5. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego 
jest długotrwała praca siedząca.
6. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
może pracować w Polskich Kolejach Państwowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik