. test
Ślusarz (722204)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/722204/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy ślusarza:
Quiz nr 5
SPAWARKA
SZLIFIERKA
WKRĘTARKA
PILNIK
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż szkołę,
w której można się kształcić
w zawodzie ślusarz:
CZAPKA
RĘKAWICE
KOMBINEZON
OCHRONNY
OKULARY
SPAWALNICZE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż element stroju
ochronnego ślusarza:
SAMODZIELNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
ŻYCZLIWOŚĆ
PRECYZYJNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód ślusarza:
BRAK
KONCENTRACJI
DUŻA WADA
WZROKU
NIEDOWŁAD
RĄK
ZABURZENIA
SPRAWNOŚCI
KOŃCZYN DOLNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Zaznacz, co nie stanowi przeciwwskazania
zdrowotnego
do wykonywania
zawodu ślusarza:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi