. test
M/811101/Q/SK/1
Górnik eksploatacji podziemnej (811101) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery  
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Górnik eksploatacji podziemnej
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacja M.11
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna