. test
Technik dentystyczny (321402)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/321402/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chętnie podczas wykonywania zadania posługuję się
różnymi narzędziami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię zadania gdzie trzeba uruchomić swoją wyobraźnię
oraz twórcze myślenie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Podczas wizyty w gabinecie dentystycznym
z zainteresowaniem obserwuję każdą wykonywaną czynność.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z wykonywaniem różnorodnych
czynności w jednym czasie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chętnie poznaje ciekawostki związane z nowymi technologiami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuje się zagadnieniami związanymi  
z prawidłowym dbaniem o własne zdrowie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowi dla mnie problemu wykonywanie zadań,
w których niezbędna jest prawidłowa sprawność rąk
oraz prawidłowe widzenie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest cierpliwość i tolerancja.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moją mocną stroną jest cierpliwość i tolerancja.
Nie stanowi dla mnie problemu wykonywanie zadań, w których niezbędna
jest prawidłowa sprawność rąk oraz prawidłowe widzenie.
Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawidłowym dbaniem o własne zdrowie.
Chętnie poznaje ciekawostki związane z nowymi technologiami.
Nie mam problemu z wykonywaniem różnorodnych czynności w jednym czasie.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
Podczas wizyty w gabinecie dentystycznym z zainteresowaniem obserwuję 
każdą wykonywaną czynność.
Lubię zadania gdzie trzeba uruchomić swoją wyobraźnię oraz twórcze myślenie.
Chętnie podczas wykonywania zadania posługuję się różnymi narzędziami.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi