. test
Technik rybołówstwa morskiego
Quiz nr 4: Suwak

R/315215/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika rybołówstwa morskiego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie marynistyką oraz lubią spędzać
czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych.
Niezbędne są również zainteresowania ekologią i ekosystemami
oraz chęć do pracy w systemie zmianowym. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika rybołówstwa morskiego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie marynistyką oraz lubią
spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania ekologią i ekosystemami
oraz chęć do pracy w systemie zmianowym. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika rybołówstwa morskiego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie marynistyką
oraz lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania ekologią
i ekosystemami oraz chęć do pracy w systemie zmianowym. Możesz
brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik rybołówstwa morskiego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie marynistyką oraz lubią spędzać
czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych.
Niezbędne są również zainteresowania ekologią i ekosystemami
oraz chęć do pracy w systemie zmianowym. Uzyskany wynik może
wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.
 

Przejdź do kolejnego quizu!