. test
Modelarz odlewniczy (721104)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/721104/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się technologią produkcji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas wykonując prace manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przy obsłudze specjalistycznego sprzętu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest umiejętność obsługi profesjonalnych urządzeń i maszyn, nie stanowią
dla mnie problemu. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach kiedy muszę podejmować
samodzielnie decyzje.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cechuję mnie wysoka sprawność fizyczna.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Interesuję się nowymi technologiami.
Cechuję mnie wysoka sprawność fizyczna.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach kiedy muszę podejmować samodzielnie decyzje.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
Prace, w których potrzebna jest umiejętność obsługi profesjonalnych urządzeń i maszyn,
nie stanowią dla mnie problemu.  
Mogę pracować przy obsłudze specjalistycznego sprzętu.
Lubię spędzać czas wykonując prace manualne.
Interesuję się technologią produkcji. 
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi