. test
Technik mechanik (311504)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311504/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik mechanik odpowiada 
za pracę mechaników oraz za przydział 
dla nich zadań.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik mechanik sporządza plan 
i wycenę prac.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W zawodzie technika mechanika 
szczególnie cennymi cechami 
są punktualność, dokładność i cierpliwość.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik mechanik 
nie może kontynuować
 nauki na studiach wyższych. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Kontrola jakości montowanych 
podzespołów i części to również 
zadanie technika mechanika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik mechanik odpowiada 
za montaż urządzeń przystosowanych 
do konkretnych czynności wykonywanych 
na danym stanowisku.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik mechanik odpowiada za pracę mechaników oraz za przydział dla nich zadań.
2. Technik mechanik sporządza plan i wycenę prac.
3. W zawodzie technika mechanika szczególnie cennymi cechami są punktualność, dokładność i cierpliwość.
4. Technik mechanik nie może kontynuować nauki 
na studiach wyższych. 
5. Kontrola jakości montowanych podzespołów 
i części to również zadanie technika mechanika.
6. Technik mechanik odpowiada za montaż urządzeń przystosowanych do konkretnych czynności wykonywanych na danym stanowisku.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik