W tym quizie utrwalisz
znajomość głoski "R".
EDUKACJA POLONISTYCZNA   Czytanie
Q/1/POL/2/37
1
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
Głoska "R". Kliknij na obrazek, posłuchaj słowa i zapamiętaj, czy ta głoska jest na początku,
w środku, czy na końcu tego słowa. Zaznacz odpowiednio pierwszą, drugą lub trzecią kropkę.
Czasami zaznacz więcej kropek.
GRATULUJĘ,
ROBISZ POSTĘPY!!!