. test
M/315105/Q/K/7
Rozwiąż 
KRZYŻÓWKĘ
i sprawdź swoje 
wiadomości
związane 
z tym zawodem.

Technik mechanik okrętowy (315105) 
Quiz nr 7: Krzyżówka
Quiz nr: 6
Klikaj na cyferki, żeby przeczytać pytania 
i wpisz hasła do krzyżówki.
Quiz nr: 7
Gratulacje!
Cierpliwość 
jest często kluczem 
do zawodowego 
sukcesu.