EDUKACJA POLONISTYCZNA           Czytanie
W tym quizie utrwalisz
dzielenie wyrazów na głoski.
1
Q/1/POL/2/95

Połącz  w pary wyrazy, które różnią się tylko jedną głoską.

BRAWA
DĄB
WINA
TACZKA
ROGI
MINA
PACZKA
BRAMA
NOGI
ZĄB
Bardzo dobrze dostrzegasz
różnice w głoskach.