W tym quizie poćwiczysz

rozpoznawanie kształtów

materiałów.

2
Q/2/PLAST/2/13
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego

Połącz nazwę kształtu z rysunkiem, który go przedstawia.

OKRĄGŁY
OWALNY
SZEROKI
WĄSKI

Połącz nazwę kształtu z rysunkiem, który go przedstawia.

KWADRATOWY
PROSTOKĄTNY
TRÓJKĄTNY

Połącz nazwę kształtu z rysunkiem, który go przedstawia.

PROSTY
KRZYWY
Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.