. test
Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej (311930)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311930/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
FIRMA MONTUJĄCA INSTALACJE SOLARNE
STACJA OBSŁUGI
POJAZDÓW
SERWIS
AGD
FIRMA
KURIERSKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce, w którym
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej może
znaleźć zatrudnienie:
DYGESTORIUM
STERYLIZATOR
MIKROSKOP
POMPA
CIEPŁA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest często
wykorzystywane przez technika
urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej:
KONSERWACJA
SYSTEMÓW
I URZĄDZEŃ
ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
MONTAŻ
I EKSPLOATACJA
URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW
ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
EKSPLOATACJA
INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
DOBÓR
URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW
ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków technika
urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej:
WETERYNARIA
MARKETING
I ZARZĄDZANIE
POLITOLOGIA
EKOENERGETYKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi