W tym quizie będziesz liczyć 
figury geometryczne 
i zaznaczać liczby w zakresie 
od 0 do 5.
1
Q/1/MAT/4/8
EDUKACJA MATEMATYCZNA        Liczenie i sprawność rachunkowa
Policz, ile prostokątów jest na rysunku. Kliknij na odpowiednią liczbę na dole.
Policz, ile kółek jest na rysunku. Kliknij na odpowiednią liczbę na dole. 
Policz, ile trójkątów jest na rysunku. Kliknij na odpowiednią liczbę na dole.
Policz, ile kwadratów jest na rysunku. Kliknij na odpowiednią liczbę na dole. 
Policz, ile jest figur geometrycznych w kolorze zielonym jest na rysunku.
Kliknij na odpowiednią liczbę na dole. 
Policz, ile figur geometrycznych w kolorze czerwonym jest na rysunku. 
Kliknij na odpowiednią liczbę na dole. 
Widzę, że umiesz już 
sprawnie liczyć w zakresie 
od zera do pięciu.