W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: z, ź, zi.
2
Q/2/KOM/4/5
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ź".
Literkę "ź" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "x" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
apałki
ebra
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
gałą
rebak
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ko      a
arno
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
emia
ając
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: z, ź, zi.
2
Q/2/KOM/4/6
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
djęcie
ęba
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
pa
ma
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ąb
amek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ba      e
po      omki
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.