. test
Blacharz samochodowy (721306)      Quiz nr 2: Ankieta
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/721306/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę o sobie powiedzieć, że jestem osobą dokładną
i systematyczną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Posiadam dobrze rozwiniętą wyobraźnię
 przestrzenną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoje zainteresowania mogę określić
 jako typowe techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię skoncentrować się na wykonywaniu jednego
 zadania przez dłuższy czas.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zarówno samodzielna praca, jak i praca w zespole
przychodzi mi z łatwością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W sytuacjach trudnych i stresujących 
wykazuję się opanowaniem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami i działaniem
różnych maszyn i urządzeń.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wolny czas spędzam aktywnie, bo wiem, jak ważna
jest kondycja fizyczna.
Zobacz swoje odpowiedzi
Wolny czas spędzam aktywnie, bo wiem, jak ważna jest kondycja fizyczna.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami i działaniem różnych maszyn i urządzeń.
Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
W sytuacjach trudnych i stresujących wykazuję się opanowaniem.
Zarówno samodzielna praca, jak i współpraca w zespole przychodzi mi z łatwością.
Potrafię skoncentrować się na wykonywaniu jednego zadania przez dłuższy czas.
Swoje zainteresowania mogę określić jako typowo techniczne.
Posiadam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Mogę o sobie powiedzieć, że jestem osobą dokładną i systematyczną.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi