. test
Betoniarz-zbrojarz (711402)
Quiz nr 5: Połącz zdania
B/711402/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Praca betoniarza-zbrojarza wiąże się 
z układaniem i zagęszczaniem 
mieszanki betonowej
Do głównych zadań betoniarza-zbrojarza należy wykonywanie elementów betonowych i żelbetonowych
oraz pielęgnacją świeżego betonu.
oraz rozbiórka obiektów budowlanych.
w różnych obiektach budowlanych.
oraz obróbką ręczną i mechaniczną 
kamieni, drewna i stali.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Betoniarz-zbrojarz powinien 
posiadać zaświadczenie
Praca betoniarza-zbrojarza
wykonywana jest zazwyczaj 
na otwartej przestrzeni
stwierdzające brak przeciwwskazań 
do pracy na wysokości.
niezbędnej przy wchodzeniu po drabinie.
w stałych warunkach atmosferycznych.
w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Podstawowe miejsca pracy 
betoniarza-zbrojarza to
 różne obiekty turystyczne.
firmy budowlane, wytwórnie mieszanki betonowej i zakłady produkcji zbrojenia elementów budowlanych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.