. test
Technik sterylizacji medycznej  (321104)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/321104/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik
sterylizacji medycznej:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
PROFILOWANE
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
NIEZALEŻNOŚĆ
ODWAGA
EMPATIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę, która jest
konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
sterylizacji medycznej:
WIRUSY
ŻRĄCE
SUBSTANCJE
CHEMICZNE
BAKTERIE
KURZ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który nie
występuje w zawodzie technik
sterylizacji medycznej jest:
RĘKAWICE
FARTUCH
KASK
CZEPEK
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju ochronnego
w zawodzie technik
sterylizacji medycznej:
PRACOWNIA
ENDOSKOPOWA
GABINET
STOMATOLOGICZNY
CENTRALNA
STERYLIZATORNIA
GABINET
MASAŻU
LECZNICZEGO
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie
technik sterylizacji
medycznej nie jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi