. test
Technik gazownictwa
Quiz nr 4: Suwak

B/311913/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem technika gazownictwa. W tym zawodzie niezbędne jest posiadanie  zainteresowań  technicznych, gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia.  Ważna jest także dokładność i precyzja,
a także wyobraźnia przestrzenna. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem technika gazownictwa. W tym zawodzie niezbędne jest posiadanie  zainteresowań  technicznych, gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia.  Ważna jest także dokładność i precyzja,
a także wyobraźnia przestrzenna.  Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika gazownictwa. W tym
zawodzie niezbędne jest posiadanie  zainteresowań  technicznych,
gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia.  
Ważna jest także dokładność i precyzja, a także wyobraźnia przestrzenna.  Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.
  

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik gazownictwa. W tym zawodzie
niezbędne jest posiadanie  zainteresowań  technicznych, gdyż podczas
pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia.  Ważna jest także dokładność i precyzja, a także wyobraźnia przestrzenna. Uzyskany wynik
może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!