. test
Monter-elektronik (742102)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/742102/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter-elektronik wykonuje 
swoją pracę zarówno w pomieszczeniach 
jak i na zewnątrz.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. By uzyskać zawód montera-elektronika 
należy ukończyć 3-letnią Zasadniczą 
Szkołę Zawodową.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Monter-elektronik zazwyczaj 
wykonuje swoją pracę w systemie 
zmianowym 12-godzinnym.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Monter-elektronik wykonuje 
pracę o charakterze 
głównie umysłowym. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera-elektronika 
nie występują żadne 
czynniki szkodliwe.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca montera-elektronika 
charakteryzuje się współpracą 
z innymi ludźmi.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter-elektronik wykonuje swoją pracę 
zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
2. By uzyskać zawód montera-elektronika 
należy ukończyć 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
3. Monter-elektronik zazwyczaj wykonuje swoją pracę 
w systemie zmianowym 12-godzinnym.
4. Monter-elektronik wykonuje pracę o charakterze głównie umysłowym.            
5. W pracy montera-elektronika nie występują 
żadne czynniki szkodliwe.
6. Praca montera-elektronika charakteryzuje się współpracą z innymi ludźmi.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik