EDUKACJA POLONISTYCZNA                Czytanie
W tym quizie utrwalisz
dzielenie wyrazów na głoski.
1
Q/1/POL/2/94

Połącz  w pary wyrazy, które różnią się tylko jedną głoską.

KOZA
LAS
POLE
RAMA
WODA
LIS
MOLE
KOSA
MODA
MAMA
Bardzo dobrze dostrzegasz
różnice w głoskach.