. test
Mechanik motocyklowy (723107)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/723107/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zdobycie zawodu mechanik 
motocyklowy jest możliwy 
tylko i wyłącznie w technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Aby uzyskać zawód mechanik
motocyklowy  należy zdać dwa egzaminy 
potwierdzające kwalifikację M.45 oraz M.18.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Podstawowym obszarem działalności 
mechanika motocyklowego jest diagnozowanie
 i naprawa motocykli.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód mechanik motocyklowy 
jest zawodem nowym, wprowadzonym 
do systemu nauczania dopiero 
od 1 września 2015 r.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Jednym z przeciwwskazań 
do wykonywania danego zawodu 
są zaburzania pracy kończyn górnych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie mechanik motocyklowy
 może znaleźć się  osoba z zaburzeniami 
dużego stopnia narządu wzroku.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zdobycie zawodu mechanik motocyklowy jest możliwy tylko i wyłącznie w technikum. 
2. Aby uzyskać zawód mechanik motocyklowy
należy zdać dwa egzaminy potwierdzające kwalifikację M.45 oraz M.18.
3. Podstawowym obszarem działalności mechanika motocyklowego jest diagnozowanie 
i naprawa motocykli. 
4. Zawód mechanik motocyklowy jest zawodem 
nowym, wprowadzonym do systemu nauczania dopiero 
od 1 września 2015 r.   
5. Jednym z przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu są zaburzania pracy kończyn górnych. 
6. W zawodzie mechanik motocyklowy może znaleźć się  osoba z zaburzeniami dużego stopnia narządu wzroku.   
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik