. test
S/731305/Q/SK/1
Złotnik-jubiler
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                                 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Złotnik-jubiler
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacje: S.1
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna