. test
Rybak śródlądowy
Quiz nr 4: Suwak

R/622201/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem rybaka śródlądowego. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie otaczającym środowiskiem,

akwarystyką i wędkarstwem. Niezbędna jest również tężyzna fizyczna

i wytrzymałość, ponieważ w tym zawodzie należy wykazać się

siłą i odpornością. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań

związanych z zawodem rybaka śródlądowego. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie otaczającym środowiskiem,

akwarystyką i wędkarstwem. Niezbędna jest również tężyzna fizyczna

i wytrzymałość, ponieważ w tym zawodzie należy wykazać się

siłą i odpornością. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym

stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

  zainteresowań związanych z zawodem rybaka śródlądowego.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

otaczającym środowiskiem, akwarystyką i wędkarstwem.

Niezbędna jest również tężyzna fizyczna i wytrzymałość,

ponieważ w tym zawodzie należy wykazać się siłą i odpornością.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien rybak śródlądowy.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

otaczającym środowiskiem, akwarystyką i wędkarstwem.

Niezbędna jest również tężyzna fizyczna i wytrzymałość,

ponieważ w tym zawodzie należy wykazać się siłą i odpornością.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś

wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!