. test
Murarz-tynkarz
Quiz nr 4: Suwak

B/711204/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem murarza-tynkarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których
posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny mieć
zainteresowania typowo techniczne. W zawodzie tym niezbędna jest
również zręczność rąk oraz siła i wytrzymałość fizyczna. Postaraj się znaleźć
taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań związanych
z zawodem murarza-tynkarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których
posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny mieć
zainteresowania typowo techniczne. W zawodzie tym niezbędna jest
również zręczność rąk oraz siła i wytrzymałość fizyczna. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom zainteresowań związanych z zawodem murarza-tynkarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny mieć
zainteresowania typowo techniczne. W zawodzie tym niezbędna jest również zręczność rąk oraz siła i wytrzymałość fizyczna. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien murarz-tynkarz. Jest to zawód dla ludzi,
dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami
oraz sprzętem nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny
mieć zainteresowania typowo techniczne. W zawodzie tym niezbędna
jest również zręczność rąk oraz siła i wytrzymałość fizyczna. Uzyskany
wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!