. test
Z/325509/Q/SK/1
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  
Quiz nr 1: Ścieżka kariery         (325509)
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
5 ETAP
 Szkoła policealna:
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 1,5 roku, kwalifikacja Z.13