. test
Technik wiertnik (311707)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/311707/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób wytrwałych i zaradnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu jednego zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę o sobie powiedzieć, że należę do osób odpornych
na długotrwały wysiłek fizyczny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować zarówno indywidualnie,
jak i współpracować w zespole.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować w zespole.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Mogę o sobie powiedzieć, że należę do osób odpornych na długotrwały wysiłek fizyczny.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
Potrafię przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu jednego zadania.
Należę do osób wytrwałych i zaradnych.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego działania.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi