. test
R/311208/Q/SK/1
Technik inżynierii środowiska i melioracji 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery            (311208) 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik inżynierii środowiska i melioracji
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: R.23, R.24
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna