. test
Technik mechanik lotniczy (315317)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/315317/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość
i podzielność uwagi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się lotnictwem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię poznawać budowę różnych maszyn i urządzeń,
a w szczególności - samolotów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W wolnym czasie lubię majsterkować.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją kondycję fizyczną i wytrzymałość oceniam wysoko.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego
podejmowania decyzji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób dokładnych i dobrze zorganizowanych.
Zobacz swoje odpowiedzi
Należę do osób dokładnych i dobrze zorganizowanych.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
Swoją kondycję fizyczną i wytrzymałość oceniam wysoko.
W wolnym czasie lubię majsterkować.
Lubię poznawać budowę różnych maszyn i urządzeń, a w szczególności - samolotów.
Interesuję się lotnictwem.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość i podzielność uwagi.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi