. test
Technik mechanik okrętowy
Quiz nr 4: Suwak

M/315105/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika mechanika okrętowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia manualne i interesują się budową
statków i okrętów. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo
skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika mechanika okrętowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia manualne i interesują się
budową statków i okrętów. Niezbędne są również zainteresowania
techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika mechanika okrętowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia manualne
i interesują się budową statków i okrętów. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny
i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik mechanik okrętowy. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia manualne i interesują się
budową statków i okrętów. Niezbędne są również zainteresowania
techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!