W tym quizie dowiesz się,

jak należy zachowywać się

w placówkach kultury.

2
Q/2/PLAST/1/2
EDUKACJA PLASTYCZNA
Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rozpoznawanie wybranych dziedzin i dzieł sztuki.
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
1. W muzeum można dotykać eksponaty.
a) prawda
b) fałsz
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
2. W galerii nie można spożywać żywności.
b) fałsz
a) prawda
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
3. Do domu kultury można wprowadzać
zwierzęta.
a) prawda
b) fałsz
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
4. W muzeum trzeba zachowywać się cicho.
b) fałsz
a) prawda
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
5. W galerii można korzystać z telefonów
komórkowych.
a) prawda
b) fałsz
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
6. W domu kultury odbywają się warsztaty
taneczne i plastyczne dla dzieci.
b) fałsz
a) prawda
Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz prawda lub fałsz.
7. Muzeum można zwiedzać tylko w grupach.
a) prawda
b) fałsz

Wiesz już, jak należy

 zachowywać się w placówkach

kultury.