. test
Dekarz (712101)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/712101/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Po ukończeniu kursu 
kwalifikacyjnego można wykonywać 
roboty dekarskie.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Lęk wysokości 
jest przeciwwskazaniem zdrowotnym 
do pracy na stanowisku dekarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zadaniem dekarza 
nie jest remontowanie dachów.  
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Dekarz wykonując swoją pracę 
powinien posiadać odzież ochronną 
i zabezpieczenie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Przygotowywanie mieszanek 
betonowych jest jednym 
z zadań dekarza.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Znajomość rysunku 
technicznego jest niezbędna 
w zawodzie dekarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego można wykonywać roboty dekarskie.
2. Lęk wysokości jest przeciwwskazaniem zdrowotnym 
do pracy na stanowisku dekarza.
3. Zadaniem dekarza nie jest remontowanie dachów.       
4. Dekarz wykonując swoją pracę powinien posiadać odzież ochronną i zabezpieczenie.
5. Przygotowywanie mieszanek betonowych jest jednym 
z zadań dekarza. 
6. Znajomość rysunku technicznego jest niezbędna 
w zawodzie dekarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik