. test
Terapeuta zajęciowy (325907)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/325907/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Opiekowanie się innymi ludźmi daje mi wiele satysfakcji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Uważam, że jestem osobą pomysłową i kreatywną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować z innymi, gdy sytuacja tego wymaga.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że jestem osobą odporną emocjonalnie i zrównoważoną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Charakteryzuje mnie duża sprawność ruchowa.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem wytrzymały/a na wysiłek fizyczny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że jestem odpowiedzialny/a i obowiązkowy/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Spostrzegawczość to moja mocna strona.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Spostrzegawczość to moja mocna strona.
Uważam, że jestem odpowiedzialny/a i obowiązkowy/a.
Jestem wytrzymały/a na wysiłek fizyczny.
Charakteryzuje mnie duża sprawność ruchowa.
Uważam, że jestem osobą odporną emocjonalnie i zrównoważoną.
Potrafię współpracować z innymi, gdy sytuacja tego wymaga.
Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
Uważam, że jestem osobą pomysłową i kreatywną.
Opiekowanie się innymi ludźmi daje mi wiele satysfakcji.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi