. test
Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/541315/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie boję się podejmować nowych wyzwań.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Bardzo lubię spędzać czas aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Kiedy ktoś powierza mi tajemnice, zawsze
 zachowuję dyskrecję.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię, kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą wytrzymałą fizycznie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość i refleks.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z wyegzekwowaniem od innych osób wykonywania zadań według wcześniej określonych reguł.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Przed rozpoczęciem konkretnej czynności, zapoznaję się
z instrukcjami i regułami, aby nie narazić siebie
i innych na niebezpieczeństwo.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nawet podczas wykonywania trudnych i stresujących zadań zachowuję spokój i opanowanie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Nawet podczas wykonywania trudnych i stresujących zadań zachowuję spokój i opanowanie.
Przed rozpoczęciem konkretnej czynności, zapoznaję się z instrukcjami i regułami,
aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Nie mam problemu z wyegzekwowaniem od innych osób wykonywania
zadań według wcześniej określonych reguł.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość i refleks.
Jestem osobą wytrzymałą fizycznie.
Lubię, kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
Kiedy ktoś powierza mi tajemnice, zawsze zachowuję dyskrecję.
Bardzo lubię spędzać czas aktywnie.
Nie boję się podejmować nowych wyzwań.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi