. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik hutnik (311704) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/311704/Q/PL/7
Quiz nr: 6
KOKILA
ODLEWNICZA

KLESZCZE

IMADŁO
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
PIEC
KADZIOWY

WALCARKA

MŁOTEK POLDI
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!