. test
Kominiarz (713303)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/713303/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie kominiarza:
Quiz nr 5
UCZCIWOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
ELOKWENCJA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZGRZEWARKA
PRZEPYCHACZ
CZYSTEK
DRABINA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż narzędzie,
które nie jest konieczne
do wykonywania pracy
przez kominiarza:
DRABINA
WOREK
KAPELUSZ
OKULARY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż przedmiot,
który nie jest
atrybutem kominiarza:
B.8
Z.22
B.4
M.17
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kwalifikację,
której zdobycie doprowadzi
do możliwości wykonywania
zawodu kominiarza:
LICEUM
OGÓLNOKSZATŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę,
w której można się kształcić
w zawodzie kominiarza:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi