. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik pojazdów
samochodowych (311513)
M/311513/Q/PL/7

Quiz nr 7:
Połącz liniami
Quiz nr: 6
KOMPRESOR
PODNOŚNIK
HYDRAULICZNY
IMADŁO
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WYWAŻARKA
SZLIFIERKA
SPAWARKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!