. test
Elektromechanik (741201)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/741201/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu elektromechanika:
Quiz nr 5
GIMNAZJUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
STACJA OBSŁUGI
I KONTROLI
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
DRUKARNIA
AGENCJA
REKLAMOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż miejsce,
w którym elektromechanik
może znaleźć zatrudnienie:
MŁOTEK
DALMIERZ
SZLIFIERKA
LUTOWNICA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest
często wykorzystywane
przez elektromechanika:
PADACZKA
REUMATYZM
WADA
WYMOWY
ZNACZNA
WADA SŁUCHU
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania
zawodu elektromechanika:
KONSERWACJA
MASZYN
I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
MONTAŻ
MASZYN
I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
WYKONYWANIE
POMIARÓW
PARAMETRÓW
MASZYN I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
POMIAR LEPKOŚCI
MATERIAŁÓW
LAKIERNICZYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków
elektromechanika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi