. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Lakiernik (713201) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/713201/Q/PL/7
Quiz nr: 6
MATERIAŁY
ŚCIERNE
PISTOLET
MALARSKI
SZLIFIERKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
KUBEK
PRZEPŁYWOWY
GRINDER
POLERKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!