. test
Technik urządzeń
sanitarnych
Quiz nr 4: Suwak

B/311209/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień
zainteresowań związanych z zawodem technika urządzeń sanitarnych.
To zawód dla osób interesujących się nowościami technicznymi wykorzystywanymi w branży sanitarnej.  Niezbędne są również
zdolności techniczne, ponieważ technik posługuje się różnymi
maszynami i urządzeniami. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika urządzeń sanitarnych.
To zawód dla osób interesujących się nowościami technicznymi wykorzystywanymi w branży sanitarnej.  Niezbędne są
również zdolności techniczne, ponieważ technik posługuje się różnymi maszynami i urządzeniami. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki
poziom zainteresowań związanych z zawodem technika
urządzeń sanitarnych. To zawód dla osób interesujących się
nowościami technicznymi wykorzystywanymi w branży sanitarnej.  
Niezbędne są również zdolności techniczne, ponieważ technik
posługuje się różnymi maszynami i urządzeniami. Możesz brać
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej
ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik urządzeń
sanitarnych. To zawód dla osób interesujących się nowościami
technicznymi wykorzystywanymi w branży sanitarnej.  Niezbędne są
również zdolności techniczne, ponieważ technik posługuje się
różnymi maszynami i urządzeniami. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!