. test
Monter kadłubów okrętowych (721402)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/721402/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj wykorzystywane w pracy
przez montera kadłubów
okrętowych:
Quiz nr 5
WKRĘTARKA
KLUCZE
HYDRAULICZNE
WOLTOMIERZ
SPAWARKA
OTWARTOŚĆ
ZAMIŁOWANIA
TECHNICZNE
SAMODZIELNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód monter kadłubów
okrętowych:
DOBÓR
ODPOWIEDNICH
MATERIAŁÓW
USZCZELNIAJĄCYCH
WYKONYWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH
PRZEZ TECHNIKA
OBSŁUGA MASZYN
I URZĄDZEŃ
KONTROLOWANIE
PRZEBIEGU PRAC
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków montera
kadłubów okrętowych:
CHOROBA
MORSKA
KLAUSTROFOBIA
ZABURZENIA
NARZĄDÓW RUCHU
ARACHNOFOBIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, co stanowi
przeciwwskazanie zdrowotne
do wykonywania zawodu
monter kadłubów okrętowych:
ADMINISTRACJA
ZARZĄDZANIE
GEODEZJA
MATERIAŁOZNAWSTWO
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu monter
kadłubów okrętowych
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi