. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik elektryk (311303)
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/311303/Q/PL/7
Quiz nr: 6
KOMBINERKI
NOŻYCE
MIERNIK UNIWERSALNY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
ZACISKACZ DO
KONEKTORÓW
ROZDZIELNICA
SZCZYPCE
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!