. test
Technik ortopeda (321403)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/321403/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik ortopeda:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
GIMNAZJUM
TECHNIKUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ODWAGA
WYTRZYMAŁOŚĆ
FIZYCZNA
DOKŁADNOŚĆ
CIERPLIWOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik ortopeda:
ZAZWYCZAJ
8 GODZINNY
DZIEŃ PRACY
PRACA
ZMIANOWA
PRACA
W SOBOTĘ
PRACA
W NIEDZIELE
I ŚWIĘTA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Które z określeń
nie opisuje pracy
technika ortopedy:
NARAŻENIE
NA ALERGIE
ZAPYLENIE
RYZYKO
UPADKU
Z WYSOKOŚCI
SZKODLIWE
OPARY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu podczas
wykonywania obowiązków
zawodowych przez technika
ortopedę nie jest:
TARNIK
WIERTARKA
PIŁA
MULTIMETR
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Którego z narzędzi
nie wykorzystuje w swojej
pracy technik ortopeda:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi